WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia 2022/2023

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu gr MISIE

Rok szkolny 2022/2023

 

 

8.00 -8.45

 

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9.00-  9:30

 ŚNIADANIE

9.30 - 9.40

Utrwalanie nawyków higieniczno – sanitarnych, czynności prozdrowotnych

9.40 - 10.10

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.10-10.40

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci ( 3,4 letnie): tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, gry stolikowe..

10.40-11.45

Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na placu przedszkolnym; gry sportowe; obserwacje przyrodnicze. Prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynnośc higieniczn - sanitarne.

 

12.00-12.30

 

OBIAD

 12.30-13.45

Odpoczynek poobiedni, Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, słuchanie literatury dziecięcej, leżakowanie, Praca pedagogiczno – psychologiczna – indywidualne wspomaganie rozwoju,

13.45-14.00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku (podwieczorku)

14.00-14.20

PODWIECZOREK

14.20-16.30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza,indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

Data dodania: 2022-08-28 12:29:46
Data edycji: 2022-08-28 13:00:50
Ilość wyświetleń: 277
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej