WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia 2022/2023

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu gr SMERFY

Rok szkolny 2022/2023

 

6.00 -8.30

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.30 – 8.50

Zabawy związane z kształtowaniem wrażliwości emocjonalne, , ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową, wzrokową grafomotorykę, ćwiczenia poranne,

8.40 -9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9.00 - 9.20

ŚNIADANIE

9.20 - 9.30

Utrwalanie nawyków higieniczno – sanitarnych, czynności prozdrowotnych

9.30 – 10.00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 10.10

Zabawa ruchowa

10.10 -10.40

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.40 – 11.45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12.00-12.30

OBIAD

12.30 -13.00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

13.00 – 13.50

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.50 -14.00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku (podwieczorku)

14.00-14.20

PODWIECZOREK

14.20 -15.30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza,indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

Data dodania: 2021-10-18 14:50:31
Data edycji: 2022-08-28 12:31:21
Ilość wyświetleń: 397
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej