Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie  :

  •   od 07 do14 marca 2022r. ( składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej )

  • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków 

 

 

 

 

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: katowice.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców  (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć    w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 7:00 do 16:00, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku na adres: mp76katowice@onet.pl

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

na rok szkolny 2022/2023.

 Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 r.,       od godziny 9:00 

do 04.04.2022 r.,      do  godziny 14:00

Od 14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 18.07.2022 r., do godziny 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00 do 

04.04.2021r. do godziny14:00

14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 

18.07.2022 r. do godziny 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2022 r. o godzinie 15:00

   27.07.2022 r.             o godzinie 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 11.04.2022 r., od godziny 15:00 do 13.04.2022 r., do godziny 15:00 

 

od 27.07.2022 r., od godziny 13:00 do 29.07.2022 r., do godziny 15:00 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r.

o godzinie 12:00

04.08.2022 r., o godzinie 15:00

 


Więcj informacji  w zakładnce: REKRUTACJA 

Data dodania: 2022-03-06 13:34:26
Data edycji: 2022-08-15 14:38:19
Ilość wyświetleń: 212
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej