WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze 2022/2023

Maj 2023

I tydzień : 04.05.-12.05.2023 " Jestem Polką  i Polakiem"

 • Katechizm polskiego dziecka” - nauka wiersza W. Bełzy
 • „Biało-czerwona flaga” - opowiadanie M. Krzemińskiej. Poznanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn.
 • Zabawa dydaktyczna: „Mapa Polski” - zwrócenie uwagi na różnorodność polskiego krajobrazu
 • Mały Polak, przedszkolak” - słuchanie piosenki i rozmowa na temat jej treści
 • Godło Polski – wykonanie pracy plastycznej
 • „Biało-czerwony rytm” - zabawa matematyczna
 • „Do miast w Polsce” - zabawa muzyczno ruchowa z wykorzystaniem rekwizytów symbolizujących znane miasta
 • Hymn Polski – nauka słów i melodii najważniejszej pieśni w kraju. Zachowanie powagi, szacunku podczas odtwarzania hymnu narodowego
 • Krakowiak – nauka tradycyjnego tańca polskiego
 • Mieszkam w Polsce, mieszkam w Europie – zabawa tematyczna

II tydzień: 15.05 - 19.05.2023 "Od pomysłu aż po dach"

 • Nowi sąsiedzi” - opowiadanie B. Wicher. Zwrócenie uwagi na różne typy domów, odwoływanie się do własnych doświadczeń
 • „Jawor, jawor” - zabawa muzyczno-ruchowa
 • „Domy ludzi, domy zwierząt” zabawa dydaktyczna
 • „Mrowisko” - zabawa plastyczno-techniczna
 • „Dom, blok, bliźniak” - planujemy i budujemy. Zabawa naśladowcza z wykorzystaniem różnorodnych klocków.
 • „Domek” - wykonanie pracy plastyczno-technicznej
 • Spacer po okolicy przedszkola – oglądanie budynków, utrwalenie znajomości zasad obowiązujących podczas wyjść poza teren przedszkola
 • „Kształty domów” - zabawa matematyczna
 • Jestem polakiem, przedszkolakiem” - zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki

III tydzień : 22.05 -26.05.2023: " Święto Rodziny" 

 • Piknik rodzinny – opowiadanie M. Krzemińskiej
 • „Wesoło nam” - nauka słów i melodii piosenki
 • „Moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej
 • Telefon do bliskiej osoby” - zabawa językowa
 • ”Kocham swoją mamę” nauka słów i melodii piosenki
 • „To moja mama” - zabawa słuchowa
 • „Uczucia” zabawa dydaktyczna
 • „Kupujemy dla mamy kwiaty a krawaty dla taty” - zabawa matematyczna
 • „Wszystkie kwiaty dla mamy i taty” wykonanie pracy plastyczno-technicznej
 • „Tatuś” - słuchanie wiersza E. Waśniowskiej
 • „Święto rodziny” - zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki
 • „Z rodzicami się nie nudzę” zabawa ruchowa

IV tydzień : 29.05 -02.06.2023: " Jak powstaje....?"

 • Kim chciałbyś zostać” - opowiadanie B. Wicher
 • „Znamy te zawody” zabawa dydaktyczna
 • „ Głowa, ramiona, kolana, pięty” nauka piosenki
 • „Nici” - słuchanie wiersza A. Frączek
 • „Jak powstaje nabiał”, „Od krowy do sklepu” - zabawa dydaktyczna
 • „Śpiewamy i tańczymy” zabawy muzyczno-ruchowe
 • Zabawy z balonami na placu przedszkolnym
 • „Obwarzanek” wykonanie pracy technicznej z masy solnej
 • „Mało nas” tradycyjna zabawa ze śpiewem
 • „Jestem muzykantem” nauka słów i melodii piosenki

 

KWIECIEŃ 2023

I tydzień: 03.04. - 07.04. 2023r. „Tradycje wielkanocne”

 • Tradycje wielkanocne – zabawa dydaktyczna

 • Historyjka obrazkowa pt. „Pisanki zajączka”

 • Wielkanocne przysmaki- zabawa tematyczna

 • Zając – nauka słów i melodii piosenki

 • Co do koszyczka” – zabawa matematyczna

 • Baranek i kogucik”- wykonanie ozdoby wielkanocnej

 • Przywitam się z wiosną” – zabawa muzyczna ruchowa

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – kastaniety, chusta animacyjna

II tydzień: 11.04. - 14.04. 2023r. „W świecie książek”

 • W bibliotece” – opowiadanie M. Krzemińskiej

 • Kodeks czytelnika- zabawa tematyczna

 • Okładki ozdobne, okładki ochronne” – zabawa plastyczna

 • Jak powstaje książka” – zabawa tematyczna

 • Ile książek razem? – zabawa matematyczna

 • Bajeczki” – słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat

 • Taniec bajkowych postaci- zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki

 • Mokry papier- zabawa sensoryczna

III tydzień: 17.04.- 21.04. 2023r. „Dbamy o nasza planetę”

 • Nie wyrzucaj, wykorzystaj”- tworzymy zabawki z recyklingu.Zabawa plastyczno- techniczna

 • Ziemia nasz dom”- zabawa tematyczna

 • Przyjaciele przyrody” – opowiadanie B. Wicher

 • Makieta Ziemi – zabawa plastyczno- techniczna

 • Segregujemy śmieci – zabawa dydaktyczna

 • Co dalej z odpadami ? - burza mózgów

 • Kosz na śmieci”- słuchanie wiersza D. Gellner i rozmowa na temat jego treści

 • Skąd się bierze prąd?”, „Energia odnawialna”- zabawa dydaktyczna

 • Słuchanie i nauka wiersza J. Tuwima pt. : „Pstryk”

 

IV tydzień: 24.04 – 28.04. 2023r „ Na wiosennej łące”

 • Spacer z psem” – słuchanie opowiadania M. Krzemińskiej

 • Po zielonej łące” – nauka słów i melodii piosenki, powitanki

 • Kto mieszka na łące ? – zabawa dydaktyczna

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- kolorowe chustki, obręcze hula- hop

 • Jak daleko, jak wysoko, jak głęboko- zabawa matematyczna

 • Łąka”- nauka słów i melodii piosenki

 • Pszczółki – wykonanie pracy plastyczno- technicznej

 • Żuk, żabki i motylki”- zabawa rytmiczna

 

MARZEC 2023

I tydzień: 27.02. – 03.02. 2023  "W KINIE I W TEATRZE”

 • „W kinie i w teatrze” –rozmowa na temat działania kina i teatru;

 • Słuchanie opowiadania M. Krzemińskiej pt. „Wycieczka do teatru”- wdrażanie do właściwego zachowania się w instytucjach kultury;

 • „Aktorskie ćwiczenia”- rozwijanie kreatywności i wyobraźni;

 • „Kukiełka czy pacynka?”- wykonanie pracy plastycznej, technicznej;

 • „Droga do teatru”- zabawa matematyczna. Nabywanie umiejętności odczytywania informacji zapisanej w formie obrazkowej, doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

 • „Roboty”- zabawa rytmiczna według M. Sarnowskiej;

 • „Witaj boćku”- prezentacja i nauka piosenki;

 • „Czas na przedstawienie”- stwarzanie okazji do pokonywania nieśmiałości i nabywania pewności siebie.

II tydzień : 06.03.- 10.03. 2023 PRZEBUDZENIE PO ZIMIE”

 • „Wiosenne słońce, wiosenny śnieg” – opowiadanie B. Wicher.Zapoznanie się z określeniem ubierać się na cebulkę, poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;

 • W marcu jak w garncu- poznanie przysłowia, poznanie symboli zjawisk atmosferycznych, sposobu prowadzenia kalendarza pogody;

 • „Wiosna czarodziejka”- słuchanie wiersza A. Petey- Grabowskiej;

 • „Symbole pogody”- wykonanie pracy plastycznej;

 • Kalendarz pogody naszej grupy”- zabawa matematyczna. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku;

 • „Gaik”- z cyklu „Pięć melodii ludowych” Witolda Lutosławskiego- zabawy z muzyką klasyczną;- poznanie gatunków i odgłosów ptaków przylatujących wiosną, rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę.

III tydzień: 13.03- 17.03. 2023 W WIOSENNYM OGRODZIE"

 • „Wiosna w ogrodzie” – słuchanie opowiadanie M. Krzemińskiej.

    Poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie;

 • „Dbajmy wszyscy o rośliny”- burza mózgów;

 • „Maszeruje Wiosna”- nauka melodii i słów utworu;

 • „Krokusy”- wykonanie pracy plastycznej;

 • „Od nasiona do rośliny”- zabawa dydaktyczna;

 • „Cebule, cebulki”- zakładamy hodowlę roślin w kąciku przyrody. Poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu;

 • „Pierwsze wiosenne kwiaty”- zagadki językowe;

 • „Pierwiosnek”- nauka wiersza W. Chotomskiej.

IV tydzień: 20.03- 24.03 2023 WITAMY PANIĄ WIOSNĘ”

 • Wiosenne dźwięki”- zabawa słuchowo- przyrodnicza. Kształtowanie poczucia formy i „pulsu” muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę;

 • Szukamy śladów wiosny- spacer po najbliższej okolicy przedszkola;

 • „Gdzie jest ptasie gniazdo?”- zabawa matematyczna. Utrwalenie znajomości określeń położenia przedmiotu względem innego przedmiotu;

 • „Pani Wiosna”- wykonanie pracy plastycznej;

 • „Żabka”- nauka słów i melodii piosenki;

 • Skąd się bierze tęcza?- wykonanie eksperymentu. Zapoznanie się z kolorami tęczy, nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych.

V tydzień: 27.03.- 31.03 2023 OD KURNIKA DO ŚWIĄTECZNEGO KOSZYKA”

 • „Coś niezwykłego”- słuchanie opowiadania B.Wicher. Rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego;

 • „W chlewie, w stajni i w oborze”- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie postawy wynikającej z posiadania zwierząt;

 • „Mamy i ich dzieci”- zagadki . Poznanie i utrwalenie nazw młodych zwierząt hodowlanych;

 • „Ptasie rodziny”- zabawa matematyczna;

 • „Pisklęta w gniazdkach”- zabawa ruchowa według M. Sarnowskiej do muzyki klasycznej;

 • „Kurczaczek”- wykonanie pracy plastyczno- technicznej.

 

 

LUTY 2023

 I tydzień: 31.01 - 03.02.2023 „PROSZĘ O UŚMIECH

 • Zwrócenie uwagi na rolę uśmiechu w życiu codziennym

 • Doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć

 • Kształtowanie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej

 • Poznanie znaczenia zawodu lekarza stomatologa

 • Wykonanie pracy plastycznej pt. „Słonik na szczęście”

 • Uwrażliwienie na potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie zimy

 • Poznanie pokarmów odpowiednich dla zwierząt leśnych

 • Nauka słów i melodii piosenki „ Cztery słonie”

II tydzień 06.02 - 10.02.2023 „KOGO KOCHASZ”

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

 • Zdobywanie informacji na temat serca

 • Kultywowanie tradycji walentynkowej

 • Zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom

 • Rozwijanie zdolności matematycznych

 • Utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych

 • Wykonanie pracy plastycznej pt. „ Pocztówka walentynkowa”

 • Zabawa muzyczna pt. „Mam chusteczkę”

III tydzień 13.02 - 17.02.2023 „DZIEŃ KOTA”

 • Poznanie potrzeb zwierząt domowych i sposobów opieki nad nimi

 • Kształtowanie odpowiedzialności za posiadane zwierzęta

 • Zdobycie informacji na temat pielęgnacji zwierząt

 • Poznanie informacji na temat kotów

 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

 • Wykonanie pracy plastycznej pt. „Kotki duże i małe”

 • Zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence: „ Kotek i krówka”

IV tydzień  20.02.  24.02.2023  "BIAŁY NIEDZWIEDŹ”

 • Poznanie pojęcia igloo

 • Zdobycie informacji na temat krainy wiecznej zimy- Antarktydy i Grenlandii

 • Dostrzeganie piękna zimowej aury – przyrody bieguna północnego

 • Poznawanie zwierząt żyjących w okolicach podbiegunowych

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w odniesieniu do ilustracji tematycznych i globusa

 • Wykonanie pracy plastycznej pt. „Pingwinek”

 • Zabawy ruchowe przy ścieżce dźwiękowej z filmu „Kraina lodu”

 • Słuchanie baśni Andersena „ Królowa śniegu"

STYCZEŃ 2023

I tydzień : 02.01  - 05 .01.2023 PORY ROKU”

 • Kalendarze” - zapoznanie się ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy, pór roku;

 • Pory roku na chuście” - zabawy ruchowe z rekwizytami w kolorach symbolizujących cztery pory roku;

 • „Jaka to pora roku” - zabawa sensoryczna

 •  „Drzewko” - wykonanie pracy plastycznej – naklejanie symboli charakterystycznych dla danej pory roku;

 • „Pory roku tańczą” - zabawa ruchowa przy muzyce A. Vivaldiego

 • „ Czas przez cały czas” - nauka słów i melodii do piosenki;

 • „Słuchanie wiersza M. Szeląg pt. „Bałwankowe guziki-kamyki” utrwalenie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia

II tydzień: 09.01 -13.01.2023. KARNAWAŁ”

 • Smoki, piraci i księżniczki” - opowiadanie B. Wicher. Zapoznanie ze znaczeniem słowa, wypowiedzi dzieci na temat: „Za kogo się przebiorę”?

 • Zaczarowany pantofelek” - zabawa dydaktyczna;

 • „Jestem złotą rybką” - nauka słów i melodii piosenki;

 • „Przebranie czy ubranie” - poznanie znaczenia słów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony tem

 • „Ozdabiamy maski karnawałowe” - kreatywna zabawa plastyczna

 • Wirujące balony, serpentyny, konfetti” - zabawa matematyczna. Utrwalenie znajomości nazw kolorów, umiejętności przeliczania;

III tydzień : 16-20.01.2023SPORTY ZIMOWE”

 • Teraz moja kolej” - opowiadanie B. Wicher. Zapoznanie się z zasadami sportowego zachowania;
 • „Kolory flagi olimpijskiej”, „Olimpiskie medale” - wykonanie pracy plastycznej
 • „Kulig” zabawa ruchowa – wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach;
 • Sanki” praca plastyczna;
 • „Sanna” nauka słów i melodii piosenki;
 • „Łyżwy” zabawa matematyczna;
 • ”Na nartach” - zabawa muzyczno-ruchowa – wprowadzenie sposobów poruszania się w przestrzeni;

IV tydzień: 23.01 -27.01.2023 " DZIEŃ BABCI I DZIADKA "

 • Teraz moja kolej” - opowiadanie B. Wicher. Zapoznanie się z zasadami sportowego zachowania;
 • „Kolory flagi olimpijskiej”, „Olimpiskie medale” - wykonanie pracy plastycznej
 • „Kulig” zabawa ruchowa – wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • * „Sanki” praca plastyczna;
 • „Sanna” nauka słów i melodii piosenki;
 • „Łyżwy” zabawa matematyczna;
 • ”Na nartach” - zabawa muzyczno-ruchowa – wprowadzenie sposobów poruszania się w przestrzeni;

 

GRUDZIEŃ 2022

I tydzień: 05. 12 – 09.12 2022r : WIADOMOŚĆ Z DALEKA”

 • na poczcie- poznanie zawodów listonosza i kuriera

 • wykonanie pracy plastycznej „Mikołaj”

 • nauka słów i melodii piosenki : „Przyjedź do nas Mikołaju”

 • spotkanie z Mikołajem

 • zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona

 • utrwalenie znajomości imienia i nazwiska

 • rozwijanie umiejętności różnicowania i przeliczania przedmiotów, utrwalenie pojęć: duży, mały

 • słuchanie opowiadania M. Krzemińskiej „List do św. Mikołaja”

II tydzień: 12.12- 16.12 2022r. „PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT”

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 • zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt

 • słuchanie baśni j.ch. Andersena pt. „ Dziewczynka z zapałkami”- wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym

 • wykonanie pracy plastycznej według wyboru dziecka „Ozdoba choinkowa”

 • słuchanie kolęd przy choince

III tydzień : 19.12.- 23.12 2022 r :„Hej, KOLĘDA, KOLĘDA”

 • „Łańcuch życzliwości” – słuchanie opowiadania B. Wicher, zachęcanie bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta

 • świąteczny upominek – wykonanie pracy plastyczno- technicznej

 • wspólne kolędowanie- poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy

 • udział w jasełkach wystawianych przez grupę Smerfy

 • wigilijny posiłek w grupie przedszkolnej

IV tydzień: 27.12. 30.12 2022r. „NADCHODZI NOWY ROK”

 • powitanie nowego roku- zapoznanie się z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z witaniem i żegnaniem starego roku

 • słuchanie opowiadania M . Krzemińskiej „Nowy rok”

 • dzień i noc- dostrzeganie rytmu

 • siedem dni- utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia

 • nauka słów i melodii piosenki : „Nowy roczek”

 • wykonanie pracy plastycznej „Zegar”

 


LISTOPAD 2022

I tydzień: 02.11 - 04.11.2022 " MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 • Poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny. Wzbogacanie zasobu słownictwa
 • Poszerzanie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta. Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych; Rozwijanie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy

II tydzień : 07.11 - 11.11.2022 "CZYM JEST WYOBRAŹNIA"

 • Zapoznanie z pojęciem „wyobraźnia” Kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • Stwarzanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości. Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Poznanie pojęcia marzenia. Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw

III tydzień : 14.11 - 18.11.2022 "JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYRODĘ"

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej

IV tydzień: 21.11 - 25.11.2022 "NASZE CIAŁO"

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała

 • Poznanie zawodu lekarza

 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów

 • Doskonalenie słuchu fonematycznego

 • Poznanie zasad zdrowego odżywiania

V tydzień: 28.11 -02.12.2022 "PIJEMY SOKI!"

 • Zapoznanie się z pojęciem witamin

 • Dlaczego należy odżywiać się zdrowo

 • Zapoznanie się z pojęciami: proste plecy

 • Zamiana pozycji siedzącej na ruch

 • Zapoznanie się z pojęciami: proste plecy

   

PAŹDZIERNIK 2022

I tydzień: 03.10 - 07.10.2022 "JESIEŃ W OGRODZIE"

 • ogród warzywny 
 • warzywa- poznanie nazaw wybranych warzyw
 • nad ziemią i pod ziemią  - co gdzie rośnie
 • zdrowie i witaminy
 • jesienne smaki i zapachy  - rozwijanie zmysłów

II tydzień: 10.10. -14.10.2022 "JESIENNY KRAJOBRAZ"

 • jesień w parku i w lesie 
 • przyroda się zmienia
 • skarby jesieni
 • jesienna muzyka
 • kolory jesieni

III tydzień: 17.10 -21.10.2022  'DESZCZOWA POGODA'

 • zimni coraz zimniej 
 • jesienn szaruga
 • ubranie na niepogode
 • skaczemy po kałużach 
 • barwy deszczu

IV tydzień: 24.10. - 28.10.2022 "MAŁA I DUŻA OJCZYZNA"

 • moja mała ojczyzna  - moje miasto
 • mój dom
 • mieszkam w mieście 
 • mieszkam na wsi
 • Biało - czerwoni 

WRZESIEŃ 2022

I tydzień: 01.09- 02.09.2022 : POZNAJMY SIĘ

 • Pierwszy dzień w przedszkolu -  poznanie imion, zabawy integracyjne
 • Nasze zabawy  -  zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności zabawowej
 • Nasze miejsce w przedszkolu - poznanie  i zapamietanie swojego znaczka w szatni i łazience
 • Nasze zasady  - poznawanie zasad obowiązujacyh w grupie MISIE

II tydzień: 05.09-09.09.2022: W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Poznanie pracowników przedszkola - 
 • Ciekawe miejsca w przedszkolu - zwiedzanie pomieszczenprzedszkola 
 • W naszej łazience  - trening czystości - utrwalanie nawyków higienicznych
 • Ciekawe zabawy - zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • Zabawy w ogrodzie. - poznanie zasad bezpiecznego przebywania w ogrodzie przedszkolnym 

III tydzień: 12.09.-16.09.2022:. JESTEŚMY POBOBNI DO SIEBIE

 • Dobrze maniery - proszę, dziekuje, przepraszam
 • Moje koleżanki i moi koledzy  - intrgracja grupy
 • Nasze wspólne sprawy - zachecanie do swobodnych wypowiedzi na różne tematy
 • Każdy inny, wszyscy potrzebni

IV tydzień: 19.09- 23.09.2022: BEZPIECZNI NA DRODZE

 • Jestem bezpieczny 
 • Przejście dla pieszych
 • Znaki wokoł nas
 • Wiem jak się zachować
 • Nasza droga do przedszkola

V tydzień: 20.09 -30.09.2022: JESIEŃ W SADZIE 

 • Jesienne zbiory
 • Owoce
 • Warzywa
 • Drzewa w sadzie
 • W spiżarni

 

Data dodania: 2022-08-28 20:37:21
Data edycji: 2023-05-03 20:04:11
Ilość wyświetleń: 420
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej